۲۳ روستای روانسر تنش آبی دارد

۲۳ روستای روانسر تنش آبی دارد

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر گفت: با توجه به کمبود بارش ها در حال حاضر ۲۳ روستای این شهرستان با تنش آبی مواجه است. غفار صالحی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته چشمه های تامین آب روستاهای این شهرستان با افت شدید مواجه شده و میزان آبدهی آنها ۵۰ درصد کاهش داشته است. […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر گفت: با توجه به کمبود بارش ها در حال حاضر ۲۳ روستای این شهرستان با تنش آبی مواجه است.

غفار صالحی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته چشمه های تامین آب روستاهای این شهرستان با افت شدید مواجه شده و میزان آبدهی آنها ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: چشمه روستای قلعه گاه بخش شاهو خشک شده و آبرسانی سیار به ۶۳ خانوار این روستا آغاز شده و با ورود به فصل گرما ، تعداد روستاهای دارای تنش آبی در شهرستان افزایش خواهد یافت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر ادامه داد: با توجه به کاهش نزولات جوی و نبود ذخیره برف در ارتفاعات ، سطح ایستابی چاه های تامین آب شرب شهرستان نیز کاهش پیدا کرده است.