۲۰۲۰ گرمترین سال زمین خواهد بود

۲۰۲۰ گرمترین سال زمین خواهد بود

اداره ملی اقیانوسی و جوی اعلام کرده است به احتمال زیاد سال 2020 به عنوان گرمترین سال زمین در طول تاریخ به ثبت خواهد رسید. گازهای گلخانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل گرمای زمین سال به سال افزایش پیدا می‌کند و با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و کاسته شدن از میزان انتشار این گازها […]

اداره ملی اقیانوسی و جوی اعلام کرده است به احتمال زیاد سال 2020 به عنوان گرمترین سال زمین در طول تاریخ به ثبت خواهد رسید.

گازهای گلخانه‌ای به عنوان اصلی‌ترین عامل گرمای زمین سال به سال افزایش پیدا می‌کند و با وجود شیوع ویروس کرونا در جهان و کاسته شدن از میزان انتشار این گازها در جو باز هم به احتمال زیاد سال 2020 گرمترین سال زمین در طول تاریخ خواهد بود.

سازمان جهانی هواشناسی هم اعلام کرد طی 4 سال گذشته ما بیشترین دماها را از زمان آغاز به کار این سازمان در جهان ثبت کرده‌ایم. سال 2020 اگر گرمترین سال هم نشود جزء 5 سال گرم جهان دسته‌بندی خواهد شد