یکی از ادیبان نامدار کورد بە دلیل بیماری درگذشت

یکی از ادیبان نامدار کورد بە دلیل بیماری درگذشت

شاعر و نویسندەی نامدار کورد علی عبداللە مشهور بە (ع.ع.شونم) شب گذشتە بە دلیل بیماری در سن ٩١ سالگی درگذشت. شونم یکی از شاعران فرهیختە و استادان کورد بود کە در حلبچە و در سال ١٩٢٩ میلادی بە دنیا آمدە بود. او علاوە بر نوشتن شعر، صدای دلنشینی نیز داشت و همچنین در خطاطی و […]

شاعر و نویسندەی نامدار کورد علی عبداللە مشهور بە (ع.ع.شونم) شب گذشتە بە دلیل بیماری در سن ٩١ سالگی درگذشت.

شونم یکی از شاعران فرهیختە و استادان کورد بود کە در حلبچە و در سال ١٩٢٩ میلادی بە دنیا آمدە بود.

او علاوە بر نوشتن شعر، صدای دلنشینی نیز داشت و همچنین در خطاطی و نقاشی هم چیرە دست بود.

استاد ”شونم” از اولین استادانی بود کە در حلبچە گروه موسیقی و سرود را تاسیس کرد و آواز زیبای (جەژنە جەژنی کوردستانە جەژنی نەورۆزە) از آثار وی بودەاند.

”شونم” در ادبیات کودکان هم خلاء جدی را پر کردە بود و و همچنین یکی از موسسین (اتحادیە نویسندگان کورد در بغداد) بود او سالها مسئول فعالیتهای مدارس سلیمانیە بودە و اولین جایزەی شعری مرکز ادبی و فرهنگ سلیمانیە بە او اهدا شدە است.

تاکنون دهها شعر این استاد، چە از سوی خودش و چە از سوی هنرمندان دیگر بە ملودی و سرود تبدیل شدەاند، طی سالهای گذشتە نیز کتاب شعری برای کودکان تحت عنوان “جریوەکان” را چاپ و منتشر کرد.