کل اراضی ملی روستای تم تم شهرستان روانسر مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

کل اراضی ملی روستای تم تم  شهرستان روانسر مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

داداستان شهرستان روانسر خبر داد: ۲۳مورد تعرض به اراضی ملی در نقشه برداری ابتدایی شناسایی شده است.

مسلم الماسی دادستان شهرستان روانسر اظهار داشت:نظر به وعده داده شده مبنی بر بررسی کل منابع طبیعی شهرستان، کل اراضی ملی مربوط به روستای تم تم بررسی شد.

الماسی در ادامه گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و نقشه برداری انجام شده ۲۳ مورد تعرض به منابع طبیعی شناسایی شده است.

وی افزود:در همین راستا نسبت به تشکیل پرونده قضایی و رفع تعرض از اراضی اقدام خواهد شد.

دادستان روانسر در پایان از زحمات، فرماندهی و مجموعه پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان روانسر تقدیر و تشکر کرد.