کشت صیفی‌جات در مسیر فاضلاب‌های سرگردان ممنوع است

کشت صیفی‌جات در مسیر فاضلاب‌های سرگردان ممنوع است

معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی شهرستان جوانرود گفت: کشت سبزی و صیفی‌جات در مسیر رودخانه‌ها و یا آب آلوده فاضلاب‌های سرگردان ممنوع است.

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، مصطفی رجبی روز پنجشنبه در کارگروه بهداشت با بیان اینکه آبیاری با آب آلوده سلامت جامعه را تهدید می کند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه کشت سبزی و صیفی جات در مسیر رودخانه ها و با آب فاضلاب سرگردان برخورد قضایی صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: برای جلوگیری از آبیاری صیفی جات با آب های آلوده و فاضلاب، جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار داده است.

رجبی یادآور شد: امسال ۱۰ هکتار از اراضی این شهرستان که در مسیر پساب ها و فاضلاب های سرگردان قرار دارند زیرکشت کلزا قرار گرفته است.

رییس مرکز بهداشت جوانرود نیز گفت: شبکه بهداشت و درمان این شهرستان بر سبزی کاری ها نظارت کامل دارد.

مهدی محمودی افزود: در این خصوص کمیته ای با عنوان پیشگیری و کنترل آبیاری مزارع با فاضلاب تشکیل شده که در آن تصمیماتی برای جلوگیری از آبیاری مزارع با فاضلاب ها گرفته می شود

وی اظهارداشت: سال گذشته با چهار نفر از کشاورزانی که صیفی جات خود را با آب های آلوده و فاضلاب آبیاری می کردند برخورد قانونی صورت گرفت.