پیشرفت دانشمندان هلندی در ساخت داروی ضد کرونا

پیشرفت دانشمندان هلندی در ساخت داروی ضد کرونا

پیشرفت دانشمندان هلندی در ساخت داروی ضد کروناشماری از دانشمندان و محققان پزشکی هلند بە پیشرفت‌هایی در زمینە ساخت داروی ضد کرونا دست یافتەاند. بە گزارش شاهو نیوز به نقل از خبرگزاری (اسپوتنیک) روسی، محققان پزشکی دانشگاه اوترخت هلند بە نتایجی در تکثیر نوعی میکروب رسیدەاند کە می‌تواند ویروس کرونا را محاصرە کند و جلو […]

پیشرفت دانشمندان هلندی در ساخت داروی ضد کروناشماری از دانشمندان و محققان پزشکی هلند بە پیشرفت‌هایی در زمینە ساخت داروی ضد کرونا دست یافتەاند.

بە گزارش شاهو نیوز به نقل از خبرگزاری (اسپوتنیک) روسی، محققان پزشکی دانشگاه اوترخت هلند بە نتایجی در تکثیر نوعی میکروب رسیدەاند کە می‌تواند ویروس کرونا را محاصرە کند و جلو رشد و تکثیر آن را بگیرد.این میکروب بر لایە پوشیدە ویروس کرونا می‌چسبد و از فرآیند تکثیر و انتشار آن جلوگیری می‌کند.یکی از محققین هلندی بە شبکە رسانەای (BBC) گفتە کە ”فرآیند ساخت این دارو بە چند ماه زمان نیاز دارد، زیرا نخست باید آن را مورد آزمایش قرار دهیم و از نتیجە مثبت آن اطمینان حاصل کنیم