پیام تبریک فرماندار شهرستان جوانرود بمناسبت روزاصناف

پیام تبریک فرماندار شهرستان جوانرود بمناسبت روزاصناف

رستگار یوسفی در پیامی روز اصناف را تبریک گفت متن پیام: نامگذاری اول تیرماه به عنوان روز ملی اصناف، گویای اهمیت و جایگاه ویژه اصناف و بازاریان است و با تداوم حضور خود همواره موجب موفقیت های بیشماری درچامعه وکشور بوده اند .به یقین‌ برای داشتن اقتصادی پویا وسالم، بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اشتغال […]

رستگار یوسفی در پیامی روز اصناف را تبریک گفت

متن پیام:

نامگذاری اول تیرماه به عنوان روز ملی اصناف، گویای اهمیت و جایگاه ویژه اصناف و بازاریان است و با تداوم حضور خود همواره موجب موفقیت های بیشماری درچامعه وکشور بوده اند .به یقین‌ برای داشتن اقتصادی پویا وسالم، بهبود فضای کسب وکار، ایجاد اشتغال وحرکت مستمردرمسیرتوسعه پایدار،باید به اصناف توجهی ویژه شود تا باهمت همه بازاریان عزیزوهمراهی متولیان امربا یک برنامه ریزی اصولی ومدون ازتنگناهای اقتصادی به سلامت عبورکنیم.

ازاین رواینجانب فرارسیدن اول تیرماه روز اصناف را به تمامی بازاریان محترم وجامعه اصناف شهرستان جوانرود که درطول شیوع کرونا با همکاری وهمدلی با ستاد کرونای شهرستان وبستن خودجوش بازارومغازهای خود به مدت دوماه ضمن تقدیروتشکر فروان ،تبریک عرض نموده ازخداوند متعال بهروزی وسرافرازی این خدمتگزاران صدیق به اسلام ومسلمین را مسئلت می نمایم.

رستگار یوسفی فرمانداری شهرستان جوانرود