نفس کرمانشاهی‌ها دوباره گرد و خاکی شد

نفس کرمانشاهی‌ها دوباره گرد و خاکی شد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: موجی کم رطوبتی امروز، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته سبب وزش باد نسبتا شدید و بتدریج نفوذ غبار به جو استان خواهد شد. شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌ها، موجی کم رطوبت امروز، دوشنبه […]

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: موجی کم رطوبتی امروز، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته سبب وزش باد نسبتا شدید و بتدریج نفوذ غبار به جو استان خواهد شد.

شهناز حق‌پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، با اعلام هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌ها، موجی کم رطوبت امروز، دوشنبه جو منطقه را تحت تاثیر گرفته سبب وزش باد نسبتا شدید و بتدریج نفوذ غبار به جو استان خواهد شد.

وی ادامه داد: غبار که طی ساعاتی از امروز تا ظهر سه‌شنبه و در مناطق مرزی از غلظت بیشتری برخوردار خواهد بود؛ سبب کاهش شدید دید و کیفیت هوا بخصوص در مناطق مذکور می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پدیده قابل توجهی برای سطح استان نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین دمای هوا که طی امروز کاهش و در سایر روزهای هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت.