معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: روند”کرونا” در کرمانشاه تا 2 اردیبهشت افزایشی است

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: روند”کرونا” در کرمانشاه تا 2 اردیبهشت افزایشی است

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته برآورد می‌شود بیماری “کرونا” در کرمانشاه تا دوم اردیبهشت ماه روند افزایش داشته باشد.

دکتر فرید نجفی با بیان اینکه پیش بینی‌ها در خصوص روند بیماری کرونا بسیار دشوار است، گفت: بسیاری موارد این بیماری هستند که علائم چندانی نداشته و ما به آنها دسترسی نداریم و همین امر پیش بینی در خصوص روند این بیماری و مبتلایان آن را دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات صورت گرفته در خصوص روند اپیدمی این بیماری در کشور و استان تنها بر اساس نمونه هایی است که از بیماران کرونا ویروس مثبت بستری شده در بیمارستانها گرفته شده است.

نجفی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در استان در خصوص این بیماری و روند آن که با همکاری گروهی از اپیدمیولوژیست‌های استان و همکارانی از مرکز بهداشت انجام شده و امروز چهارمین گزارش آن ارائه می‌شود، برآورد می شود بیماری “کرونا” در استان تا دوم اردیبهشت ماه سیر افزایشی داشته باشد.

وی افزود: همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته پیش بینی می شود طی این مدت ابتلای روزانه 18 تا 20 کرمانشاهی را به بیماری کرونا داشته باشیم.

نجفی خاطرنشان کرد: این آمار و ارقام تنها در حد برآورد و پیش بینی است و به هیچ عنوان قطعیت ندارد و با مقداری خطا نیز همراه استوی افزود: بررسی‌های ما بر اساس نمونه های کرونا مثبتی است که در بیمارستان بستری هستند و از طرفی آزمایشات صورت گرفته از بیماران بر اساس نمونه ای است که از ته حلق بیمار گرفته می‌شود که بسیار دشوار است و با خطا همراه است و همین امر بازهم نتایج کار را با درصدی خطا مواجه می‌کند.

وی افزود: از طرفی در راستای مدیریت تخت‌های بیمارستانی، ملاک تشخیص بیماران کرونایی قدری تغییر داده شده و افراد باید علائم تایید کننده وجود این بیماری را هم داشته باشند که این امر بازهم درصدی بر نتایج کار ما تاثیرگذار است.

نجفی خاطرنشان کرد: همچنین نتایج بررسی های صورت گرفته با فاصله اطمینان 95 درصد است، به این معنی که پیش‌بینی ابتلای روزانه 20 کرمانشاهی به کرونا می‌تواند کمتر و یا بیشتر از این تعداد باشد.