مسافرت به روانسر ممنوع است

مسافرت به روانسر ممنوع است

فرماندار روانسر گفت: با توجه به ضرورت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، مسافرت در تعطیلات عید قربان به این شهرستان ممنوع است. «سعدی مصطفی‌زاده»افزود: با اجرای محدودیت های سراسری و تمهیدات اندیشیده شده ورودی های شهرستان توسط نیروی انتظامی کنترل و از ورود و خروج خودروها جلوگیری خواهد شد. وی از مردم خواست از مسافرت به […]

فرماندار روانسر گفت: با توجه به ضرورت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، مسافرت در تعطیلات عید قربان به این شهرستان ممنوع است.

«سعدی مصطفی‌زاده»افزود: با اجرای محدودیت های سراسری و تمهیدات اندیشیده شده ورودی های شهرستان توسط نیروی انتظامی کنترل و از ورود و خروج خودروها جلوگیری خواهد شد.

وی از مردم خواست از مسافرت به شهرستان  روانسر خودداری کنند.

فرماندار روانسر ادامه داد: عادی انگاری کرونا و بی‌توجهی به دستورالعمل های بهداشتی از سوی شهروندان در شرایط فعلی بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به بازگشت شهرستان به وضعیت قرمز شود.

مصطفی زاده اظهار داشت: با عادی انگاری و افزایش ترددها و دورهمی ها، شیوع ویروس کرونا در شهرستان قطعی است و همه شهروندان باید مواظب اوج گیری دوباره کرونا باشند.

فرماندار روانسر گفت: مسافرت ها سبب ادامه چرخه انتقال ویروس و افزایش آمار مبتلایان خواهد شد.