قطعی آب مدارس شهرستان جوانرود و روانسر را تعطیل کرد

قطعی آب مدارس شهرستان جوانرود و روانسر را تعطیل کرد

پس از شکستگی خط انتقال آب چاه های روانسر به جوانرود و علیرغم تلاش اکیپ های شهرستان های جوانرود، روانسر و کرمانشاه مجددا دچار شکستگی گردید به گزارش شاهو نیوز پس از قطعی آب در شهر و روستاهای جوانرود و روانسر و تشکیل ستاد بحران در فرمانداری شهرستان جوانرود در اطلاعیه ای مدارس روستاها و […]

پس از شکستگی خط انتقال آب چاه های روانسر به جوانرود و علیرغم تلاش اکیپ های شهرستان های جوانرود، روانسر و کرمانشاه مجددا دچار شکستگی گردید

به گزارش شاهو نیوز پس از قطعی آب در شهر و روستاهای جوانرود و روانسر و تشکیل ستاد بحران در فرمانداری شهرستان جوانرود در اطلاعیه ای مدارس روستاها و شهر جوانرود را تعطیل نمود

متن اطلاعیه:

“بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان جوانرود و با توجه به قطعی آب ، روز چهارشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۰ کلیه مدارس ابتدایی سطح شهر و روستاههای بیاشوش، صفی آباد، سررود علیا و سفلی، کلی، ترکه پان،علی آبادکهن،ساروخان،محمودآباد،خوش مکان،ترکه،کانی گل سفلی و علیا، خانم آباد،عزیزآباد،علی آبادساسل، نوروزآباد، کوری، یاری، ده سرخ، گلی و گلباغی در دونوبت صبح و ظهر تعطیل می باشد.

مدارس بقیه روستاهها دایر می باشد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جوانرود”

همچنین روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان روانسر نیز طی اطلاعیه ای روستاهایی که آب شرب آنها از خط انتقال آب جوانرود تامین می گردد را طی اطلاعیه ای تعطیل نمود:

با توجه به قطعی آب، چهارشنبه هشتم دی ماه ۱۴۰۰ مدارس روستاهای گراب سفلی، گراب علیا، فیروزه، سرابیان، مامنان سفلی، مامنان علیا، کانی خیران، بناوچ، بدرآباد، بنچله، علی آباددر تمام مقاطع تحصیلی، در دو نوبت صبح و ظهر تعطیل می باشند.

مدارس شهری و همچنین سایر روستاهها طبق روال عادی خود دایر می باشند.

گفتنی است آب شهر جوانرود و تعدادی از روستاهای جوانرود و روانسر از روز ۶ دی ماه ۱۴۰۰ به علت شکستگی ناشی از فرسودگی قطع شده و با وجود تلاش برای تعمیر آن مجدد موجب شکستگی شده و چندین اکیپ تاکنون در حال رفع خرابی و شکستگی می باشند