فعلا ثبت نام جدیدی برای مسکن ملی در کرمانشاه نداریم

فعلا ثبت نام جدیدی برای مسکن ملی در کرمانشاه نداریم

معاون بازآفرینی راه و شهرسازی استان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ثبت نام جدیدی برای مسکن ملی در استان کرمانشاه وجود ندارد، گفت: در صورت اعلام ظرفیت جدید در اسرع وقت اطلاع رسانی می‌شود.

به گزارش شاهو نیوز، غفوری گفت: در سه مرحله ثبت نام پیشین بیش از ۴۱ هزار نفر در استان کرمانشاه در فعلاٌ ثبت نام جدیدی برای مسکن ملی در کرمانشاه نداریم.

طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۸ هزار نفر واجد شرایط اولیه شناخته شدند

وی افزود: از این ۱۸ هزار نفر حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر در فرصت زمانی مشخص شده تشکیل پرونده دادند که بعد از تایید نهایی مدارک، در بانک عامل (بانک مسکن) برای این افراد افتتاح حساب انجام شد.

معاون بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: هر متقاضی یک فرصت زمانی برای واریز آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی داشت که نهایتا از ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفری که پرونده تشکیل داده بودند حدود ۷ هزار نفر نسبت به واریز آورده اولیه خود اقدام کردند.

غفوری در خصوص ثبت نام جدید برای کسانی که در طرح اقدام ملی مسکن جامانده اند، گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه در سه مرحله ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن داشته فعلا اولویت ثبت نام جدید در این استان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در صورت اعلام ظرفیت جدید برای استان کرمانشاه در اسرع وقت اطلاع رسانی می‌شود تا آن دسته از افرادی که خود را واجد شرایط این طرح می‌دانند و تا کنون موفق به ثبت نام نشده اند، نسبت به نام نویسی در مرحله جدید اقدام کنند.