عابر پیاده در برخورد با تراکتور در جوانرود جان باخت

عابر پیاده در برخورد با تراکتور در جوانرود جان باخت

به گزارش شاهو نیوز؛ روز دوشنله ۱۰ مهر ۱۴۰۲ دقایقی  برخورد تراکتور با عابر پیاده در بلوار انقلاب حوالی مسجد نور جوانرود منجر به فوت یک خانم میانسال شد

به گزارش شاهو نیوز؛ روز دوشنله ۱۰ مهر ۱۴۰۲ دقایقی  برخورد تراکتور با عابر پیاده در بلوار انقلاب حوالی مسجد نور جوانرود منجر به فوت یک خانم میانسال شد