شهروندان جوانرود می‌گویند: چرا بیمارستان جوانرود متخصص بیهوشی ندارد؟!

شهروندان جوانرود می‌گویند: چرا بیمارستان جوانرود متخصص بیهوشی ندارد؟!

متاسفانه عدم مدیریت و جایگزینی متخصص بیهوشی در بیمارستان جوانرود باعث انتقادات بسیاری از شهروندان شده است و این معضل به گفته این مردم که در کنار سردخانه بیمارستان ایستاده اند باعث عدم حضور و نبود متخصص بیهوشی در بیمارستان عنوان شده است. شهروندان از فرماندار شهرستان و نماینده اورامانات و مدیریت شبکه درخواست دارند […]

متاسفانه عدم مدیریت و جایگزینی متخصص بیهوشی در بیمارستان جوانرود باعث انتقادات بسیاری از شهروندان شده است و این معضل به گفته این مردم که در کنار سردخانه بیمارستان ایستاده اند باعث عدم حضور و نبود متخصص بیهوشی در بیمارستان عنوان شده است.

شهروندان از فرماندار شهرستان و نماینده اورامانات و مدیریت شبکه درخواست دارند که برای حل این معضل اقدام نمایند.

مرگ یک نفر ضایعه جبران ناپذیری است که چندصد نفر را داغدار می کند.