سنگاپور / بەکارگیری سگ رباتیک برای رعایت کردن فاصله اجتماعی در پارک‌ها

سنگاپور / بەکارگیری سگ رباتیک برای رعایت کردن فاصله اجتماعی در پارک‌ها

سنگاپور از یک ”سگ رباتیک” برای یادآوری کردن به مردم به حفظ فاصله اجتماعی در پارک‌ها برای پیشگیری از همەگیری ویروس کرونا COVID-19 استفاده می‌کند. وب‌سایت (BBC) بە نقل از (خبرگزاری سنگاپور) گزارش کردە که ربات “اسپات” بە شکل سگ توسط شرکت ”بوستون داینامیک” برای کمک به رعایت فاصله اجتماعی توسط مردم برای پیشگیری از […]

سنگاپور از یک ”سگ رباتیک” برای یادآوری کردن به مردم به حفظ فاصله اجتماعی در پارک‌ها برای پیشگیری از همەگیری ویروس کرونا COVID-19 استفاده می‌کند.

وب‌سایت (BBC) بە نقل از (خبرگزاری سنگاپور) گزارش کردە که ربات “اسپات” بە شکل سگ توسط شرکت ”بوستون داینامیک” برای کمک به رعایت فاصله اجتماعی توسط مردم برای پیشگیری از همەگیری ویروس کرونا COVID-19 ساخته شده است.

قرار است این ربات در حین گشتن در اطراف پارک پیامی را که ضبط شده و در آن مردم را به حفظ فاصله اجتماعی تشویق می کند، پخش کند.

در این ربات همچنین دوربینی کارگذاشته شده که براساس آن می‌توان تعداد افراد در پارک را هم برآورد کرد.

مرحله آزمایشی بەکارگیری این ربات از روز پنج شنبه(١٩ اردیبهشت) در یک پارک آغاز شده است