دانشمندان علت لخته شدن خون در بیماران کرونا را پیدا کردند

دانشمندان علت لخته شدن خون در بیماران کرونا را پیدا کردند

بیماری کووید-۱۹ ناشی از ویروس کرونا با لخته‌های خونی بالقوه مرگبار مرتبط شده است، اکنون پژوهشگران می‌گویند علت ایجاد این لخته‌ّ‌ها را یافته‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، دکتر آلفرد لی، استادیار پزشکی در مرکز سرطان ییل در آمریکا و سرپرست این پژوهش گفت: «با اینکه بیماری‌های گوناگونی می‌توانند لخته خونی ایجاد کنند، آسیب سلول‌های اندوتلیالی یا پوشش درونی رگ‌ها در بیماران کووید-۱۹ نقش مهمی در ایجاد لخته دارد.»

به گفته لی، این بررسی برای نخستین بار نشان داد که روند آسیب سلول‌های پوشش درونی رگ‌ها یا سلول‌های اندوتلیالی در طیف گسترده‌ای از بیماران کووید-۱۹ به خصوص بیماران بدحال و در وضعیت بحرانی وجود دارد.پژوهشگران دریافتند که برخی از شاخص‌های فعال شدن سول‌های اندوتلیالی در در بیماران کووید-۱۹ بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه تقریبا دو برابر بیش از بیماران بستری نشده در این بخش است.

یکی از این شاخص‌ها به نام «ترومبومدولین» با میزان زنده ماندن در همه بیماران ارتباط داشت.

این پژوهشگران می‌گویند اندازه گرفتن ترمبومدولین می‌تواند به پزشکان در درمان بهتر این بیماران کمک کند. پزشکان بر این اساس می‌توانند بیمارانی را که با احتمال بیشتری ممکن است دچار پیشرفت بیماری شوند، دقیق‌تر تحت نظر بگیرند و احتمال مداخله درمانی زودهنگام‌تری انجام دهند.

این یافته‌ها همچنین می‌توانند به یافتن راهبردهای درمانی که می‌تواند با محافظت از سلول‌های اندوتلیالی مانع تشکیل لخته خون در این بیماران شود، کمک کند.یک داروی احتمالی که برای چنین مقصودی می‌تواند به کار رود، دی‌پیریدامول است که برای پیشگیری از سکته مغزی هم به کار می‌رود