دادستان روانسر:مسوول فنی مکلف به حضور در داروخانه است

دادستان روانسر:مسوول فنی مکلف به حضور در داروخانه است

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان روانسر گفت: در زمان نسخه پیچی وفق قانون وجوهی بابت حضور مسوول فنی در داروخانه از مردم اخذ می‌شود، بنابراین مسوول فنی مکلف به حضور بوده و مردم نظارت کنند.

به گزارش شاهو نیوز به نقل از ایرنا، مسلم الماسی روز یکشنبه افزود: یکی از حقوق بهداشتی و درمانی شهروندان، حضور مسوول فنی(متخصص داروساز) داروخانه ها در زمان فعالیت داروخانه و نظارت بر فروش دارو، ارایه مشاوره دارویی و به صورت خاص نظارت بر نسخه پیچی است.

وی تصریح کرد: در زمان نسخه پیچی و فروش دارو از طریق نسخه پزشک، وفق قانون وجهی با عنوان حق مسوول فنی بر ارزش داروها اضافه شده و از مردم اخذ می گردد، لذا اقتضاء دارد حتما پزشک داروساز در زمان فروش دارو در داروخانه حضور داشته باشد.

دادستان روانسر اظهارداشت: هر داورخانه دارای مسوول فنی است و مسوول فنی مربوطه باید در تمام ساعات کار داروخانه حضورفعال وموثر داشته و بر روند فروش، تحویل و نسخه پیچی دارو فروشان نظارت نمایند.

الماسی با تاکید بر اینکه نسخه بیماران و داروهای آنها باید با نظارت مسوول فنی به بیماران تحویل داده شود اضافه کرد: مسوولیت اشتباه در تحویل دارو به بیماران با مسوول فنی داروخانه می باشد و متاسفانه گاهی اوقات مشاهده شده که تحویل اشتباه دارو به بیمار مشکلات جبران ناپذیری به همراه داشته است.

وی گفت: هرزمان که متخصص داروسازی در داروخانه حضور نداشته باشد، وفق قانون و آیین نامه های مربوطه، باید یک تابلو در داروخانه که در دید عموم مردم باشد با مضمون اینکه «مسوول فنی داروخانه حضور ندارند و نسخه پیچی نداریم در داروخانه نصب شود».

دادستان عمومی و انقلاب روانسر گفت: مردم بدانند نصب این تابلو یعنی اینکه فرد متخصصی که بر روند تحویل دارو نظارت نماید در داروخانه حضور ندارد و داروی خود را از داروخانه های دیگر تهیه نمایند.

الماسی ادامه داد: مردم به حضور یا عدم حضور مسوول فنی داروخانه حساس بوده و در صورت فروش دارو بدون حضور متخصص مربوطه و یا فروش دارو های ممنوعه بدونه نسخه پزشک به ویژه داروهای اعتیادآور مراتب را به دادستانی شهرستان اعلام کنند.

شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد.