جوان سنندجی کوچکترین شطرنج چوبی جهان را ساخت

جوان سنندجی کوچکترین شطرنج چوبی جهان را ساخت

مختار احمدی، خراط ۳۰ ساله سنندجی کوچکترین شطرنج چوبی جهان را ساخت که در اندازه، وزن و جنس متمایز و مشابه آن تاکنون در دنیا ساخته نشده است. مختار احمدی، خراط سنندجی درباره این شطرنج گفت: مقیاس صفحه این شطرنج ۱۲ در ۱۲ میلی‌متر و قطر آن کمتر از یک میلی‌متر است و بلندترین مهره […]

مختار احمدی، خراط ۳۰ ساله سنندجی کوچکترین شطرنج چوبی جهان را ساخت که در اندازه، وزن و جنس متمایز و مشابه آن تاکنون در دنیا ساخته نشده است.

مختار احمدی، خراط سنندجی درباره این شطرنج گفت:

مقیاس صفحه این شطرنج ۱۲ در ۱۲ میلی‌متر و قطر آن کمتر از یک میلی‌متر است و بلندترین مهره آن یعنی شاه ۶ میلی متر و کوچکترین مهره‌اش نیز ۲ میلی‌متر ارتفاع دارد.

وی گفت : وزن این شطرنج ۶۹۰ سوت بوده و از چوب کیکم و گردو بومی منطقه کوردستان ساخته شده است.

او اضافه کرد: ساخت این شطرنج تمام چوبی، حدود ۶ ماه زمان برد که به لحاظ وزنی، اندازه و جنس، تاکنون مشابه این شطرنج در دنیا ساخته نشده است.