برگزاری دومین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود

برگزاری دومین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود

دومین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود به ریاست یوسفی فرماندار جوانرود و تعدادی از ادارات شهرستان برگزار شد. بیش از336 میلیارد ریال اعتبار دیگر به شهرستان جوانرود اختصاص یافت فرماندارجوانرودگفت :علاوه برکمیته برنامه ریزی اول ،مبلغ 336 میلیاردو 420 میلیون ریال اعتباردیگر درقالب آبرسانی روستایی و عشایر، راه روستایی و عمران شهری به این […]

دومین نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود به ریاست یوسفی فرماندار جوانرود و تعدادی از ادارات شهرستان برگزار شد.

بیش از336 میلیارد ریال اعتبار دیگر به شهرستان جوانرود اختصاص یافت

فرماندارجوانرودگفت :علاوه برکمیته برنامه ریزی اول ،مبلغ 336 میلیاردو 420 میلیون ریال اعتباردیگر درقالب آبرسانی روستایی و عشایر، راه روستایی و عمران شهری به این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار شاهو نیوز، رستگار یوسفی روز چهارشنبه در دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جوانرود افزود: ازاین میزان اعتبار 235 میلیارد و 400 میلیون ریال مربوط به تامین آب روستایی و عشایری ، 64 میلیارد ریال به راه های روستایی و 37میلیاردو 20 میلیون ریال نیز به عمران شهری جوانرود و شروینه اختصاص یافته است.که اهم فعالیت های عمرانی شهرداری تکمیل پارک جانبازاناتصال و تکمیل مسیر دسترسی روبروی جایگاه سی ان جی هلانیه تکمیل بلوار فلسطین بهسازی معابر سطح شهربهسازی ورودی مزار شهدا و نقاط مدنظر که در شرح پروژه ها خواهد آمد.و تکمیل آمفی تئاتر رو باز هلانیه.

وی همچنین اظهارداشت : از محل اعتبارات واریزی ارزش افزوده نیز مبلغ 8 میلیارد و 335 میلیون ریال به پروژه های امور عشایری شامل اجرای فاز دوم پل بتنی روستای دره یاب به طول 24 متر و عرض ماشین رو شش متر، احداث راه دسترسی روستای پوینه ، پرداخت دیون عملیات اجرایی پروژه راه گشایی راه عشایری ایمان به پسه خور و تامین و حمل آب عشایر شهرستان اختصاص یافت.

فرماندار جوانرود خاطرنشان کرد: در کمیته برنامه ریزی اول شهرستان نیز مبلغ 326 میلیاردو288 میلیون ریال به شهرستان جوانرود اختصاص یافته بود که بین پروژه های شهرستان توزیع گردید.

یوسفی یادآور شد: در مجموع کل اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به شهرستان جوانرود تاکنون مبلغ 671 میلیارد و 63 میلیون ریال می باشد.