بازدید میدانی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان جوانرود از واحد صنعتی – معدنی دانبه بندی شن و ماسه علی آباد ساسل

بازدید  میدانی اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان جوانرود از واحد صنعتی – معدنی دانبه بندی شن و ماسه  علی آباد ساسل

کارشناسان اداره صنعت، معدن وتجارت از واحد صنعتی و معدنی دانه بندی شن و ماسه در بخش کلاشی روستای علی آباد ساسل بازدید میدانی دوره ای انجام دادن در واحد صنعتی و معدنی علی آباد ساسل سالانه 200 هزار تن ظرفیت تولید شن و ماسه وجود دارد و زمینه اشتغال تعداد 10 نفر نیروی کار […]

کارشناسان اداره صنعت، معدن وتجارت از واحد صنعتی و معدنی دانه بندی شن و ماسه در بخش کلاشی روستای علی آباد ساسل بازدید میدانی دوره ای انجام دادن

در واحد صنعتی و معدنی علی آباد ساسل سالانه 200 هزار تن ظرفیت تولید شن و ماسه وجود دارد و زمینه اشتغال تعداد 10 نفر نیروی کار بصورت مستقیم و با برخورداری از بیمه تامین اجتماعی ایجاد شده است که کارگاه مورد بازدی فعال و نیروی کار مشغول فعالیت در بخش واقعی و مولد اقتصاد می باشند

کارشناسان اداره صنعت،معدن و تجارت بصورت دوره ای و مداوم از واحدهای صنعتی و معدنی در سطح شهرستان بازدید انجام میدهند و کلیه فعالیتهای تولیدی رصد و پیگیری می شود و مسائل مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی دسته بندی می گردد در صورت بروز مشکل بر سر راه فعالیت اقتصادی این واحدها برای رفع مشکلات و موانع احتمالی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی می شوند.