اهدا اعضاء دختر جوان کرمانشاهی به بیماران نیازمند

اهدا اعضاء دختر جوان کرمانشاهی به بیماران نیازمند

اهداء اعضاء بدن دختر جوان مرگ مغزی شده در کرمانشاه به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید. به گزارش پایگاه خبری شاهو نیوز به نقل از صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اعضای بیتا خوزستانی دختر ۱۹ ساله‌ای که به علت مرگ مغزی […]

اهداء اعضاء بدن دختر جوان مرگ مغزی شده در کرمانشاه به چهار بیمار نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

به گزارش پایگاه خبری شاهو نیوز به نقل از صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، مسئول بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اعضای بیتا خوزستانی دختر ۱۹ ساله‌ای که به علت مرگ مغزی در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بستری بود با موافقت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر روندی افزود: پیکر این دختر جوان پس از فرآیند اهدا عضو در تهران امروز در کرمانشاه به خاک سپرده می شود.

بیماری‌های خاص و پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اعضا بیتا خوزستانی دختر ۱۹ ساله‌ای که به علت مرگ مغزی در بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه بستری بود با موافقت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر روندی افزود: پیکر این دختر جوان پس از فرآیند اهدا عضو در تهران امروز در کرمانشاه به خاک سپرده می شود.