اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری کرمانشاه موفق به ثبت یک اختراع در حوزه پرستاری شدند

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری کرمانشاه موفق به ثبت یک اختراع در حوزه پرستاری شدند

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری کرمانشاه، پس از مدت بیش از سه سال تلاش، موفق به اختراع و ساخت نمونه اولیه دستگاه فشار منفی هوشمند، با قابلیت های کنترل از راه دور، شستسوی زخم به روش پیشرفته و لرزش اطراف زخم با فرکانس قابل تنظیم شده اند. این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی توسط […]

اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری کرمانشاه، پس از مدت بیش از سه سال تلاش، موفق به اختراع و ساخت نمونه اولیه دستگاه فشار منفی هوشمند، با قابلیت های کنترل از راه دور، شستسوی زخم به روش پیشرفته و لرزش اطراف زخم با فرکانس قابل تنظیم شده اند.

این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی توسط مسعود فلاحی و سمیه مهدوی کیان اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی و گروه مهندسی در حال انجام است.

دستگاه فشار منفی دستگاهی است که با ایجاد فشار منفی اگزودا و ترشحات را روی بستر زخم جمع آوری میکند که باعث می شود فاکتورهای التهابی از روی زخم حذف گردند و ادم بین بافتی را کاهش میدهد.

همچنین با ایجاد آنژیوژنز و اثرات ماکرو دفورمیشن و میکرودفورمیشن بهبود زخم را تسریع میکند.

متاسفانه دستگاه های که در حال حاضر موجود هستند، هزینه بالایی دارند که خیلی از بیماران قادر به استفاده از آنها نبوده وبه علاوه محدودیت هایی از جمله عدم توانایی شستشوی پیشرفته و اتوماتیک زخم و عدم برقراری ارتباط با دستگاه وایجاد لرزش اطراف زخم از دیگر معایب آنها می باشد.

این طرح همچنین برگزیده در جشنواره طرح های فناورانه مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۹۸ می باشد.