آخرین خورشید گرفتگی قرن چهاردهم

آخرین خورشید گرفتگی قرن چهاردهم

تصاویری از آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ که در کشورهای مختلفی از قاره آسیا و آفریقا روئیت شده را مشاهده می‌کنید. پدیده خورشید گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که ماه بسیار از کره زمین دور می‌شود تا خود را در پشت سیاره خورشید پنهان کند، همین موضوع باعث می‌شود تا حلقه‌ای از نور در اطراف کره […]

تصاویری از آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ که در کشورهای مختلفی از قاره آسیا و آفریقا روئیت شده را مشاهده می‌کنید.

پدیده خورشید گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که ماه بسیار از کره زمین دور می‌شود تا خود را در پشت سیاره خورشید پنهان کند، همین موضوع باعث می‌شود تا حلقه‌ای از نور در اطراف کره ماه تشکیل شود که عنوان «حلقه آتش» به آن داده شده است.