آب ورودی به شهر تازه‌آباد افزایش یافت

آب ورودی به شهر تازه‌آباد افزایش یافت

مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث‌باباجانی گفت: میزان آب شرب ورودی به شهر تازه‌آباد و 6 روستای این شهرستان 6 لیتر در ثانیه افزایش یافت.

صباح کاکایی افزود: با راه اندازی 2 الکتروموتور پمپ های شناور 92 کیلوواتی و 150 کیلوواتی در ایستگاه پمپاژ آب میر هومر شاهد افزایش آب وردوی به شهر تازه آباد و 6 روستای مسیر خط انتقال هستیم.

مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث باباجانی اظهار داشت: هزینه اجرای این طرح یک میلیارد ریال است که با دستور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وارد مرحله اجرایی شد.

کاکایی ادامه داد: با راه اندازی این الکتورموتورها،آب آشامیدنی 6 هزار مشترک شهر تازه آباد و 400 مشترک روستاهای قلقله، کانی بی خیره، کانی دانیال، زیارت تمرخان، گوگرد و تازه آباد امین افزایش یافت.

وی یادآور شد: هم اکنون 66 لیتر در ثانیه آب از ایستگاه پمپاژ آب میرهومر بین مشترکین توزیع می شود و مدیریت فشار شبکه توزیع آب شرب هم انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث باباجانی همچنین از رفع تنش آبی شهرک های فرهنگیان فاز 2 و 3 و بسیجیان خبر داد.

صباح کاکایی افزود: با اجرای خط رینگ تقویتی از شهرک نورآباد، مشکل کم آبی سه شهرک فرهنگیان فازهای 2 و 3 و بسیجیان با 310 مشترک برطرف شد.

آب و فاضلاب شهرستان ثلاث باباجانی 12 هزار آب مشترک آب دارد.

شهرستان ثلاث باباجانی حدود ۳۶ هزار نفر جمعیت دارد و دارای سه بخش مرکزی، ازگله و زمکان با ۲۰۹ روستا است که ۱۶۷ روستای آن دارای سکنه است.