با پُرخوری، بدن در برابر “کرونا” قوی‌ می‌شود؟

فرزاد بابایی، با اشاره به خانه نشین شدن بسیاری افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا، گفت: تاکید بر خانه نشینی در این روزها برای حفظ سلامت افراد است و بدین معنی نیست که افراد با پرخوری و یکجانشینی سلامت خود را به خطر بیندازند. وی افزود: متاسفانه شایعات بی پایه و اساسی در جامعه منتشر می‌شود که افراد هرچه حجم غذای دریافتی خود...