مردودین امروز منتخبین فردا خواهند بود؟/محمدعلی‌قاضی زاده

مردودین امروز منتخبین فردا خواهند بود؟/محمدعلی‌قاضی زاده

‍ هردم ازین باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد حکایت این روزهای شهر جوانرود دقیقا داستان این بیت می باشد. حکایتی که با ورود شوراهای شهر فعلی برای گرفتن رای دوباره از مردم می باشد و دهانهای بسته از این حرکت به نشان تعجب باز گشته است. پس از داستان […]

‍ هردم ازین باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد

حکایت این روزهای شهر جوانرود دقیقا داستان این بیت می باشد. حکایتی که با ورود شوراهای شهر فعلی برای گرفتن رای دوباره از مردم می باشد و دهانهای بسته از این حرکت به نشان تعجب باز گشته است.

پس از داستان تاسف بار دستگیری ها در شهرداری جوانرود که منجر به عزل یا استعفای شهردار قبلی گشت کمتر کسی فکر میکرد که آن شورای منتخب برای دوره ی بعد ورود کرده و حتی در انظار عموم ظاهر گردند اما ظاهرا سطح ابتذال از آنچه فکرش را میکردیم بالاتر آمده و قبح کارهای ناپسند بیش از پیش و بیش از بیش شکسته شده است.

اینکه این بزرگواران با عملکرد ناروشن خود دوباره خود را لایق کسب این منصب دانسته اند حکایت از این دارد که جامعه نسبت به این افراد بی تفاوت گشته و مسئولین نظارتی نیز عملا دست از آب شسته اند و این بی تفاوتی جامعه توهم خود بزرگ بینی و قهرمان پنداری را در میان آنان ایجاد نموده است که دوباره پا در این عرصه گذاشته اند.

اینکه میزان رضایت عمومی از مسئولین در میان آنان از  فاکتور عملکرد، به فاکتور  فریب افکار عمومی تغییر پیدا کرده فرصت مغتنم را برای آنان فراهم نموده است که در کمال شجاعت( شجاعت البته در بار معنایی منفی) دوباره خود را برای این منصب، مناسب تشخیص بدهند.از دست دادن اعتماد عمومی به فرایند هایی اینچنینی که خروجی آن یاس و ناامیدی می باشد تلنگری است برای مسئولین و نهادهای نظارتی که به دست آوردن دوباره ی اعتماد عمومی مستلزم زمان زیادی است و در این بازه ی زمانی مدیریت افکار عمومی ناممکن و بازخورد آن چالش های امنیتی گوناگونی را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.

مسئولین خادمان این ملت می باشند و چنانچه ملت به آنان بی اعتماد شوند مدیریت فضایی که همان مردم در آن زندگی می کنند غیر ممکن خواهد شد.

محمد علی قاضی زاده

فعال مدنی مسئول مجمع حقوق شهروندی جوانرود