لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها ایرانی همکاری سازمان ثبت‌احوال با وزارت بهداشت را قطع کرد

لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها ایرانی همکاری سازمان ثبت‌احوال با وزارت بهداشت را قطع کرد

سازمان ثبت‌احوال ایران اعلام کرده است کە وزارت بهداشت این کشور در بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا تخلف کردە است، بە همین دلیل سازمان ثبت‌احوال همکاری خود با این وزارتخانه را قطع می‌کند. سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال ایران، وزارت بهداشت این کشور را بە تخلف از تفاهم همکاری مشترک متهم و […]

سازمان ثبت‌احوال ایران اعلام کرده است کە وزارت بهداشت این کشور در بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا تخلف کردە است، بە همین دلیل سازمان ثبت‌احوال همکاری خود با این وزارتخانه را قطع می‌کند.

سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال ایران، وزارت بهداشت این کشور را بە تخلف از تفاهم همکاری مشترک متهم و اعلام کردە است کە این تخلف اطلاعات شهروندان ایرانی را در معرض سوءاستفاده قرار داده است.

گزارش‌ها از ایران حاکی‌ست کە طی روزهای اخیر اطلاعات ثبتی میلیون‌ها ایرانی شامل نام، شماره تماس و کدملی آنان لو رفته و در حال خرید و فروش در بازارهای غیرقانونی است.

وزارت ارتباطات ایران وجود اشکالات فنی و امنیتی در این سامانه و خرید و فروش اطلاعات آن را تأیید کرده است.

سازمان ثبت‌احوال ایران در این زمینە اعلام کردە است کە تا اطلاع ثانوی این سازمان ارائە اطلاعات افراد بە وزارت بهداشت را متوقف کردە است.

با شیوع ویروس کرونا در ایران وزارت بهداشت با همکاری سازمان ثبت‌احوال یک سایت اینترنتی راه‌اندازی کرد تا افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا را شناسایی کند.

شهروندان ایرانی با ثبت اطلاعاتی همچون نام و شماره تماس و کد ملی، گزارش وضعیت جسمی و سلامت خود را مطابق یک راهنمای پزشکی در این سایت وارد می‌کردند.

وزارت بهداشت دربارە تصمیم سازمان ثبت‌‌احوال و تأثیر آن بر آمارگیری از مبتلایان به ویروس کرونا هنوز اظهارنظر و واکنشی نشان ندادە است.