راه اندازی سامانه آموزش های پیشگیری از ابتلا و مراقبت های لازم در مواجهه با ویروس کرونا توسط سازمان نظام پرستاری کشور

راه اندازی سامانه آموزش های پیشگیری از ابتلا و مراقبت های لازم در مواجهه با ویروس کرونا توسط سازمان نظام پرستاری کشور

سازمان نظام پرستاری کشور در اقدامی، سامانه آموزشی پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس را راه اندازی کرد

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، با توجه به اهمیت موضوع کرونا و شیوع آن در کشور، سازمان نظام پرستاری کشور با هدف اشاعه و گسترش پرستاری جامعه نگر و ارائه آموزشهای کافی به گروههای مختلف جامعه و رده های مختلف پرستاری در جهت آموزش های لازم برای پیشگیری، درمان و مراقبت های لازم جهت مواجهه با کرونا ویروس اقدام به راه اندازی سامانه Corona.ino.ir  کرد. در این سامانه اقشار مختلف جامعه و همچنین همکاران گرامی گروههای مختلف پرستاری می توانند از آموزش متنوعی در زمینه های مختلف بهره مند شوند. لذا؛ از عموم جامعه و گروه های مختلف پرستاری جهت برخورداری از آموزشهای کافی و  اطلاع از آخرین دستور العمل های ابلاغی،دعوت می شود تا در راستای مدیریت مواجهه با این ویروس  از این بستر بهره مند شوند