جاده کوزران روانسر مسدود شد!

به گزارش شاهو نیوز، با تصمیم قرارگاه شهرستانی مبارزه با کرونا شهرستان روانسر و در راستای ممانعت از ورود خودروهای غیربومی و پیشگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس، جاده کوزران ـ روانسر به طور کامل مسدود شد. پیش از این محور روانسر ـ کامیاران و دو محور فرعی روستایی منتهی به شهرستان نیز مسدود شده بود.