مسابقه کاریکاتور کرونایی در ایران

کاریکاتور هنرمند بلژیکی Luc Descheemaeker در مسابقه International Cartoon Festival on Coronavirus Battle 2020 در ایران