شمار قربانیان مسمومیت الکلی در استان فارس ایران به ۸۴ نفر رسید

حسن همتی، مدیر روابط ‌عمومی اورژانس فارس بە خبرگزاری (ایلنا) اعلام کردە است: "در روز‌های اخیر ۶۶۷ بیمار با مسمومیت الکل به بیمارستان‌های شیراز و شهرستان‌های استان فارس مراجعه کرده که تاکنون ۸۴ نفر فوت کردەاند و ۵۸۳ نفر نیز تحت درمان هستند. "پس از شیوع ویروس کرونا مصرف الكل تقلبی بە ظن از بین بردن این ویروس در ایران مر...