کسانی که واکسن سل زده‌اند در مقابل کرونا مقاوم‌تر هستند

برخی از دانشمندان علوم پزشکی از تاثیر شگرف واکسن سل در مقابله با کرونا و کاهش چشم‌گیر آمار مرگ‌ومیر خبر می‌دهند.بنابر گزارشی از خبرگزاری فرانسه، دانشمندان چندین دهه است که از تاثیرگذاری ب.ث.ژ (واکسن بیماری سل) بر سیستم ایمنی بدن انسان در برابر سایر بیماری‌ها، غیر از بیماری سل، خبر دارند.طبق تحقیقات، کودکانی که واکسن ب.ث.ژ را زده‌اند از بیماری‌های تنفسی کمتری رنج می‌برن...