مالک یا غاصب؟!/به قلم مسعود عبدالهی

امروز و دیروز در برخی کانالهای خبری جوانرود تیترهایی به چشم می‌خورد که اراضی تصرف شده در سه مسیر «ماساندر»، «چشمه‌میران» و «آیشه دول» پس گرفته شده است. شنیدن و دیدن این خبر این امر را به ذهن متبادر می‌کرد که تمامی زمین‌های این سه مسیر واقعا پس گرفته شده است درحالیکه واقعیت چیز دیگری است و این نوع تیترها هم بدون اطلاع...