چگونه خون فرد بهبود یافته از کرونا به بهترین درمان برای مبتلایان تبدیل می شود؟

دانشمندان بسیاری از نقاط جهان پس از تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش‌ها در هفته‌های اخیر و تأیید این واقعیت که خون بهبود یافتگان «کرونا»، حاوی سلاحی کارآمد، طبیعی و بدون عوارض جانبی علیه این ویروس مرگبار بوده که قابل تکثیر در تمامی سلو لهای بدن است، بسیار امیدوار شدند. شخصی که بیش از همه از تائید این یافته‌ها در هفته‌های اخ...