برخورد قضایی با ۱۰ فقره تخلف و تجاوز به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در جوانرود

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جوانرود در گفتگو با شاهو نیوز گفت: هرگونه تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی جرم محسوب می شود و دستگاه قضایی با متجاوزان قاطعانه برخورد می کند.