لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها ایرانی همکاری سازمان ثبت‌احوال با وزارت بهداشت را قطع کرد

سازمان ثبت‌احوال ایران اعلام کرده است کە وزارت بهداشت این کشور در بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا تخلف کردە است، بە همین دلیل سازمان ثبت‌احوال همکاری خود با این وزارتخانه را قطع می‌کند. سیف‌الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت‌احوال ایران، وزارت بهداشت این کشور را بە تخلف از تفاهم همکاری مشترک متهم و...