رستگار یوسفی در حوزه پاوه و اورامانات راهی بهارستان شد

رستگار یوسفی در حوزه پاوه و اورامانات راهی بهارستان شد

علی شعبانی رئیس ستاد انتخابات استان‌ کرمانشاه بامداد روز ۱۲ اسفند در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس آمار اولیه اعلام شده، در حوزه پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی از مجموع ۶۷۲۹۷ رای مأخوذه، رستگار یوسفی با ۲۵۷۷۱ رای و کسب ۴۴.۶ درصد آراء به عنوان نامزد منتخب معرفی شد. در این حوزه انتخابیه […]

علی شعبانی رئیس ستاد انتخابات استان‌ کرمانشاه بامداد روز ۱۲ اسفند در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس آمار اولیه اعلام شده، در حوزه پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی از مجموع ۶۷۲۹۷ رای مأخوذه، رستگار یوسفی با ۲۵۷۷۱ رای و کسب ۴۴.۶ درصد آراء به عنوان نامزد منتخب معرفی شد.

در این حوزه انتخابیه محمدرئوف قادری با ۸۷۲۵ رای و نورالدین یوسفی با ۷۰۴۵ رای دوم و سوم شدند.

برهمین اساس از میان ۲۴۷ شعبه اورامانات به ترتیب آرا آقایان؛

رستگار یوسفی ۲۵۷۷۱

محمد رئوف قادری ۸۷۲۵

نورالدین یوسفی ۷۰۴۵

اقبال محمدی ۶۳۶۲

فاتح امیری ۴۵۹۹

رضا مرادی ۲۵۴۳

ثریا امیدکیا ۵۱۱

حسین حسنی ۳۵۴

قباد عبدی۲۶۴

سید نبی حسینی ۷۷

بر اساس برسی های صورت گرفته آمار مشارکت مردم چهار شهرستان اورامانات در انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک شهرستان ها:

ثلاث باباجانی ۴۹ درصد

روانسر ۳۶ درصد

جوانرود ۳۵درصد

پاوه ۳۴ درصد