‍ وضعیت آب شرب شهرستان جوانرود مورد بررسی قرارگرفت

‍ وضعیت آب شرب شهرستان جوانرود مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، پیرو پیگیری های دکتر آرش لهونی نماینده اورامانات، در خصوص وضعیت آب شرب شهرستان جوانرود، دکتر کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه به همراه معاون بهره برداری و توسعه آب و چند تن از مدیران استانی شرکت آبفا، در نشست با رستگار […]

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، پیرو پیگیری های دکتر آرش لهونی نماینده اورامانات، در خصوص وضعیت آب شرب شهرستان جوانرود، دکتر کاکاوند مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه به همراه معاون بهره برداری و توسعه آب و چند تن از مدیران استانی شرکت آبفا، در نشست با رستگار یوسفی فرماندار جوانرود به بحث و بررسی در خصوص وضعیت آب شرب شهر و روستاهای جوانرود پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، در این نشست تصمیماتی به منظور رفع مشکل و برنامه ریزی جهت کاهش تنش آبی شهرستان گرفته شد که افزایش ظرفیت تأمین آب شرب شهر جوانرود به میزان ۲۰ لیتر در ثانیه از طریق خط انتقال آب روانسر به جوانرود و بهسازی قنات هلانیه و استفاده از سرریز آن،  تامین آب شرب مجتمع صادق آباد از محل چشمه سابق، اضافه نمودن آب چشمه کانی جولکه به آب شرب شهر جوانرود پس از بررسی و کنترل کیفیت آب و رفع معارض، از آن جمله بود.

بر اساس این گزارش همچنین  فعال نمودن مجدد پروژه آبرسانی مجتمع مله رش و داره رش جهت تامین آب ۳ روستا،  برطرف نمودن مشکلات برق ایستگاه آب شرب روستای لاقلعه و برنامه ریزی منظم جهت آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان که فاقد شبکه توزیع و کنتور آب می باشند از دیگر مصوبات نشست مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه و فرماندار جوانرود جهت رفع کسری آب این شهرستان بود.