۸ مسیر غیر شریانی اورامانات مسدود شد

۸ مسیر غیر شریانی اورامانات مسدود شد

به گزارش شاهو نیوز ، هشت مسیر فرعی در حوزه ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای اورامانات به دستور فرمانداران شهرستان های اورامانات تاکنون مسدود شده اند. به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسیرهای غیر شریانی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای اورامانات شامل: روانسر-کامیاران کوزران_نهرابی جوانرود_پلنگانه ثلاث_سرپل_ذهاب ثلاث_زمکان […]

به گزارش شاهو نیوز ، هشت مسیر فرعی در حوزه ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای اورامانات به دستور فرمانداران شهرستان های اورامانات تاکنون مسدود شده اند.

به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسیرهای غیر شریانی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای اورامانات شامل:

روانسر-کامیاران

کوزران_نهرابی

جوانرود_پلنگانه

ثلاث_سرپل_ذهاب

ثلاث_زمکان

ثلاث_کوزران

ثلاث_مله_کرمینه

و پاوه_مریوان مسدود شده اند و اجازه تردد در آنها داده نمی شود.

گیت های بازرسی مسیرهای ورودی اصلی نیز طرح جدید فاصله گذاری اجتماعی را از ساعت صفر بامداد امروز جمعه 8 فروردین شروع کرده اند.