کرمانشاه در سال زراعی جاری رتبه چهارم تولید گندم کشور را کسب کرد.

کرمانشاه در سال زراعی جاری رتبه چهارم تولید گندم کشور را کسب کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با اشاره به تولید دو نوع گندم کرمانشاه در جایگاه چهارم تولید گندم کشوردوروم و خوراکی در استان گفت: در سال زراعی جاری در مجموع رتبه چهارم تولید گندم کشور را کسب کرده ایم و این موفقیت در شرایطی به دست آمده که امسال میزان بارش استان کرمانشاه […]

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با اشاره به تولید دو نوع گندم کرمانشاه در جایگاه چهارم تولید گندم کشوردوروم و خوراکی در استان گفت: در سال زراعی جاری در مجموع رتبه چهارم تولید گندم کشور را کسب کرده ایم و این موفقیت در شرایطی به دست آمده که امسال میزان بارش استان کرمانشاه ۳۰۰ میلیمتر بوده که این میزان در مقایسه با ۴۸۸ میلیمتر بارش بلند مدت، ۳۵ درصد کاهش داشته است.

صفوی افزود: در سال زراعی جاری کشاورزان کرمانشاهی ۴۲۲ هزار تن گندم مازاد بر نیاز به مراکز خرید تحویل داده اند و ۱۰۰ درصد مطالبات خود را نیز دریافت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: امسال حدود ۳۹ هزار تن بذر گندم در طبقات مختلف بذری تدارک دیده شده که از چند روز آینده این بذر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت تا انشالله سال زراعی خوبی پیش رو داشته باشیم.