کارمندان گوگل و فیس‌بوک می‌توانند تا آخر ٢٠٢٠ در خانە کار کنند

کارمندان گوگل و فیس‌بوک می‌توانند تا آخر ٢٠٢٠ در خانە کار کنند

بزرگترین غول‌های تکنولوژی در جهان، دو شرکت گوگل و فیس‌بوک، هر یک با انتشار بیانیەای جدید، به تمامی کارمندان و پرسنل خود اعلام کرده‌اند که در صورت تمایل می‌توانند به منظور پیشگیری از زنجیره انتقال و همەگیری ویروس مرگبار کرونا COVID-19 تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در خانه بمانند و کار و فعالیت‌های شغلی خود […]

بزرگترین غول‌های تکنولوژی در جهان، دو شرکت گوگل و فیس‌بوک، هر یک با انتشار بیانیەای جدید، به تمامی کارمندان و پرسنل خود اعلام کرده‌اند که در صورت تمایل می‌توانند به منظور پیشگیری از زنجیره انتقال و همەگیری ویروس مرگبار کرونا COVID-19 تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در خانه بمانند و کار و فعالیت‌های شغلی خود را به صورت دور کاری انجام دهند.

طبق گزارش های منتشر شده از سوی سخنگوی فیس‌بوک، این شرکت قصد دارد از تاریخ ۶ ژوئیه دفاتر خود را در بسیاری از کشورهای جهان بازگشایی کند، اما در عین حال به کارکنانش اعلام کرده که می‌توانند در صورتی که مایل باشند تا پایان سال جاری میلادی در خانەهایشان بەصورت اینترنتی و از راه دور کار خود را ادامه دهند.

ساندار پیچای، مدیرعامل شرکت گوگل نیز در بیانیەای مشابه از کارمندان و پرسنل خود که کار و فعالیت‌شان را می‌توانند بەصورت اینترنتی و از راه دور انجام دهند و نیازی به حضور فیزیکی آنها در محل کار نیست، درخواست کرده است که به منظور حفظ سلامت و بهداشت جامعه در خانه‌های خود بمانند و تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دور کاری کنند.

بنا بە گزارش‌ها، فیسبوک بالغ بر ۴۸ هزار کارمند و گوگل نیز بالغ بر ۱۲۰ هزار پرسنل تمام وقت استخدام کردەاند.