پزشک قانونی ایران: بیش از یک هزار نفر در بهمن ماه در تصادفات جادەای کشتە شدەاند

پزشک قانونی ایران: بیش از یک هزار نفر در بهمن ماه در تصادفات جادەای کشتە شدەاند

پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در بهمن سال جاری تلفات حوادث رانندگی با کاهش ۱۲.۱ درصدی مواجه بود در عین حال یکهزار و ۱۰۱ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل یکهزار و ۲۵۳ نفر بود. بە گزارش روز سه شنبه ٢٧ اسفند ماه، […]

پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در بهمن سال جاری تلفات حوادث رانندگی با کاهش ۱۲.۱ درصدی مواجه بود در عین حال یکهزار و ۱۰۱ نفر در تصادفات جان خود را از دست دادند در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل یکهزار و ۲۵۳ نفر بود.

بە گزارش روز سه شنبه ٢٧ اسفند ماه، سازمان پزشکی قانونی ایران، از کل تلفات حوادث رانندگی در بهمن ماه سال ١٣٩٨ خورشیدی، ۸۷۷ نفر مرد و ۲۲۴ نفر زن بودند.

براساس این گزارش تعداد مصدومان حوادث رانندگی بهمن ماه سال جاری نیز که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، ۲۲ هزار و ۹۸۵ نفر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد کمتر شده است.کاهش دو دهم درصدی تلفات حوادث رانندگی در ۱۱ ماه گذشته بر اساس امارهای موجود در ۱۱ ماهه سال جاری نیز ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات تصادفات ۱۵ هزارو ۹۲۶ نفر بود، دو دهم درصد کاهش یافته است.

در ادامه این گزارش آمده است ،در ۱۱ ماهه سال جاری از کل تلفات حوادث رانندگی ۱۲ هزار و ۳۸۱ نفر مرد و سه هزار و ۵۱۹ نفر زن بودند.

فارس و تهران در صدر تلفات تصادفات پزشکی قانونی در این گزارش تاکیدکرده است، در این مدت استان های فارس با یکهزار و ۱۸۵، تهران با یکهزار و ۱۵۹ و خراسان رضوی با یکهزار و ۶۹ بیشترین و استان های ایلام با ۱۵۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۹۱ و چهارمحال و بختیاری با ۲۰۰ مورد فوتی به ترتیب کمترین آمار تلفات را داشته اند.