پادشاه اسپانیا از خیر ارث پدر گذشت

پادشاه اسپانیا از خیر ارث پدر گذشت

فلیپ ششم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده به علت اتهام فساد مالی به پدرش، پادشاه قبلی اسپانیا، ارث پدری را نمی‌خواهد.این بیانیه همچنین متذکر می‌شود که پادشاه اسپانیا علاوه بر این کار، مقرری سالانهٔ پدرش بالغ بر ۱۹۴ هزار یورو را نیز، قطع می‌کند.خوان کارلوس ۸۲ ساله، پادشاه قبلی اسپانیا و پدر پادشاه فعلی، در […]

فلیپ ششم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده به علت اتهام فساد مالی به پدرش، پادشاه قبلی اسپانیا، ارث پدری را نمی‌خواهد.این بیانیه همچنین متذکر می‌شود که پادشاه اسپانیا علاوه بر این کار، مقرری سالانهٔ پدرش بالغ بر ۱۹۴ هزار یورو را نیز، قطع می‌کند.خوان کارلوس ۸۲ ساله، پادشاه قبلی اسپانیا و پدر پادشاه فعلی، در نوامبر ۱۹۷۵ به پادشاهی رسید و در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی از تاج و تخت اسپانیا کناره گرفت.دادگاهی در سوییس، خوان کارلوس را متهم کرده حساب بانکی ویژه‌ای برای فرار مالیاتی در خارج از کشور افتتاح کرده است