٩٢ نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند

٩٢ نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند

سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، از دیروز تا امروز ۳ اردیبهشت ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی یک هزار و ١٩۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹ در ایران به ٨۵ هزار و ٩٩۶ نفر رسیدە است. او گفتە است در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۴ […]

سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، از دیروز تا امروز ۳ اردیبهشت ماه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی یک هزار و ١٩۴ بیمار جدید مبتلا به کووید در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران کووید۱۹ در ایران به ٨۵ هزار و ٩٩۶ نفر رسیدە است.

او گفتە است در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و تا امروز۵ هزار و ٣٩١ نفر از بیماران، جان باختەاند و ۶٣ هزار و ١١٣ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند