ویروس کرونا در اسپرم هم مشاهدە شد

ویروس کرونا در اسپرم هم مشاهدە شد

دانشمندان چینی ویروس کرونا جدید را در اسپرم بیماران مبتلا به COVID-19 مشاهده کردند.به گزارش پایگاه خبری (مدیکال اکسپرس)، دانشمندان چینی گزارش دادەاند کە برای نخستین بار در اسپرم افراد مبتلا بە بیماری COVID-19 ویروس کرونا جدید را مشاهدە کردەاند، ولی بە این نکتە اشارە نکردەاند کە آیا COVID-19 از طریق ارتباط جنسی نیز امکان […]

دانشمندان چینی ویروس کرونا جدید را در اسپرم بیماران مبتلا به COVID-19 مشاهده کردند.به گزارش پایگاه خبری (مدیکال اکسپرس)، دانشمندان چینی گزارش دادەاند کە برای نخستین بار در اسپرم افراد مبتلا بە بیماری COVID-19 ویروس کرونا جدید را مشاهدە کردەاند، ولی بە این نکتە اشارە نکردەاند کە آیا COVID-19 از طریق ارتباط جنسی نیز امکان انتقال دارد یا خیر.

پزشکان چین این ویروس را در نمونه اسپرم شش نفر از ۳۸ مرد بستری شده با آزمایش تأیید شده COVID-19 مشاهده کردەاند.

چهار نفر از آنها حال وخیمی داشتند و دو نفر دیگر در حال بهبودی بودند.

این نتایج با مطالعه ۳۴ مرد چینی مبتلا به COVID-19 که ماه گذشته در مجله Fertility and Sterility منتشر شد، مغایر است، چرا که محققان آمریکایی و محققان چینی هیچ مدرکی مبنی بر وجود ویروس در نمونه‌های اسپرم آزمایش شده بین هشت روز و تقریبا سه ماه پس از تشخیص ابتلا به ویروس کرونا جدید پیدا نکرده بودند.

دکتر “جان هوتالینگ” از دانشگاه یوتا یکی از محققان گزارش مذکور می‌گوید که این تحقیق جدید روی مردانی انجام شده است که سخت بیمار بوده‌اند.

مقامات بهداشتی پخش ویروس کرونا را اساسا از طریق سرفه و عطسه افراد آلودە دانستەاند، در حالی که برخی از مطالعات نشان دادەاند کە ویروس کرونا جدید در نمونه‌های خون، مدفوع، اشک یا مایعات دیگر بدن بیماران مبتلا به COVID-19 همراه با التهاب در چشم است.

بنا بە شواهد سایر ویروس‌های عفونی از جمله زیکا و ابولا ممکن است با رابطه جنسی منتقل شوند، اکنون این مطالعه جدید سؤالاتی را در مورد امکان انتقال جنسی ویروس کرونا نیز ایجاد کرده است.

انجمن پزشکی دارو و درمان باروری آمریکا در زمینە گفتە است کە مطالعه جدید نباید باعث زنگ خطر شود.

اگرچه برای رعایت ایمنی، ممکن است عاقلانه باشد که از تماس جنسی با مردان دارای علائم COVID-19، تا ۱۴ روز و عدم مشاهده علائم خودداری شود