وقوع زمین لرزه در مرز عراق با ایران

وقوع زمین لرزه در مرز عراق با ایران

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر، منطقه حلبچه در کشور عراق را لرزاند که این زمین لرزه در بخش زیادی از استان کرمانشاه نیز احساس شد. مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت: احساس لرزش در بخش هایی از استان ناشی از زلزله حلبچه در کشور عراق بوده است.

دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر، منطقه حلبچه در کشور عراق را لرزاند که این زمین لرزه در بخش زیادی از استان کرمانشاه نیز احساس شد.

مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه گفت: احساس لرزش در بخش هایی از استان ناشی از زلزله حلبچه در کشور عراق بوده است.