واکسن‌های فایزر و مدرنا در برابر گونه دلتا تنها ۶۶ درصد کارایی دارند

واکسن‌های فایزر و مدرنا در برابر گونه دلتا تنها ۶۶ درصد کارایی دارند

نتیجه پژوهشی که بر روی کارکنان بخش بهداشت و درمان در آمریکا انجام شده است نشان می‌دهد که میزان کارایی واکسن‌های فایزر و مدرنا در مقابل گونه دلتای ویروس کرونا از ۹۱ درصد به ۶۶ درصد کاهش یافته است. در جریان این تحقیق که نتیجه آن روز سه‌شنبه، دوم شهریورماه، منتشر شد هزاران نفر از […]

نتیجه پژوهشی که بر روی کارکنان بخش بهداشت و درمان در آمریکا انجام شده است نشان می‌دهد که میزان کارایی واکسن‌های فایزر و مدرنا در مقابل گونه دلتای ویروس کرونا از ۹۱ درصد به ۶۶ درصد کاهش یافته است.

در جریان این تحقیق که نتیجه آن روز سه‌شنبه، دوم شهریورماه، منتشر شد هزاران نفر از کارکنان بخش بهداشت و درمان در شش ایالت آمریکا هر هفته تحت آزمایش قرار گرفتند.

در اولین مرحله از این تحقیق که بین ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ تا ماه آوریل سال ۲۰۲۱ انجام شد میزان کارایی دو واکسن فایزر و مدرنا ۹۱ درصد تخمین زده شد.

این در حالی است که طی هفته‌های منتهی به نیمه ماه اوت سال جاری که با شیوع گونه بسیار واگیردار دلتا همراه بود میزان کارایی این دو واکسن به ۶۶ درصد رسید.

یکی از فرضیه‌های مطرح شده از سوی دانشمندان برای توضیح کاهش کارایی واکسن‌های فایزر و مدرنا همزمان با شیوع گونه دلتای ویروس کرونا احتمال کاهش سطح مصونیت در برابر بیماری کرونا با گذشت زمان است.