نوزاد عجول با تلاش کارشناسان ۱۱۵ و مامایی مزران جوانرود به سلامت متولد شد!

نوزاد عجول با تلاش کارشناسان ۱۱۵ و مامایی مزران جوانرود به سلامت متولد شد!

به گزارش شاهو نیوز احمدنژاد مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان جوانرود گفت: امروز ۳شنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۰ دقیقه بامداد طی گزارشی مبنی بر شروع دردهای زایمانی خانمی باردار و وضعیت اورژانسی ایشان، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به همراه کارشناس مامایی درمانگاه مزران پس از انجام اقدامات درمانی لازم نسبت به انتقال مادر باردار به […]

به گزارش شاهو نیوز احمدنژاد مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان جوانرود گفت: امروز ۳شنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۰ دقیقه بامداد طی گزارشی مبنی بر شروع دردهای زایمانی خانمی باردار و وضعیت اورژانسی ایشان، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به همراه کارشناس مامایی درمانگاه مزران پس از انجام اقدامات درمانی لازم نسبت به انتقال مادر باردار به مرکز جوانرود اقدام نمودند

وی در ادامه گفت: در طول مسیر، با تشدید درد زایمان، این مادر ۱۷ ساله در حین انتقال به بیمارستان، نوزاد دختر خود را به کمک تکنسین های اورژانس و مامایی در کمال صحت و سلامت به دنیا آورد و مادر و نوزاد با حال عمومی خوبی، به زایشگاه بیمارستان حضرت رسول(ص) جوانرود تحویل داده شدند.