مهاباد قرەداغی درگذشت

مهاباد قرەداغی درگذشت

خانوادە مهاباد قرەداغی، شاعر و فعال کوردستان، امروز جمعە، ١٨ مهرماه، خبر درگذشت وی را اعلام کردند. مهاباد قرەداغی در (دوم بهمن ١٣۴۴) در شهرستان کفری واقع در منطقە ویژە گرمیان دیدە بە جهان گشود، و از سن ١٢ سالگی بە نوشتن شعر پرداخت. وی در زمینەهای نوشتن شعر، ادبیات داستانی و نیز نگارش آثار […]

خانوادە مهاباد قرەداغی، شاعر و فعال کوردستان، امروز جمعە، ١٨ مهرماه، خبر درگذشت وی را اعلام کردند.

مهاباد قرەداغی در (دوم بهمن ١٣۴۴) در شهرستان کفری واقع در منطقە ویژە گرمیان دیدە بە جهان گشود، و از سن ١٢ سالگی بە نوشتن شعر پرداخت.

وی در زمینەهای نوشتن شعر، ادبیات داستانی و نیز نگارش آثار تحقیقی در زمینەهای اجتماعی، وضعیت زنان و مسائل فمینیستی، انفال و کشتار جمعی ملت کورد، و ترجمەهایی از آثار ادبی جهانی بە زبان کوردی آثار گران‌بهایی از خود بە یادگار گذاشتە است.