منع فعالیت دو عضو شورای شهر روانسر از فعالیت با دستور قضایی

منع فعالیت دو عضو شورای شهر روانسر از فعالیت با دستور قضایی

به گزارش شاهو نیوز، دادستان شهرستان روانسر با صدور اطلاعیه ای ضمن تایید منع فعالیت دو عضو شورای شهر روانسر از فعالیت با دستور قضایی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد. مسلم الماسی گفت: نظر به اخبار منتشره پیرامون جرایم انتخاباتی اعلام می شود دونفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضای علی […]

به گزارش شاهو نیوز، دادستان شهرستان روانسر با صدور اطلاعیه ای ضمن تایید منع فعالیت دو عضو شورای شهر روانسر از فعالیت با دستور قضایی توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.

مسلم الماسی گفت: نظر به اخبار منتشره پیرامون جرایم انتخاباتی اعلام می شود دونفر از اعضای اصلی و یک نفر از اعضای علی البدل شورای روانسر به اتهام ارتکاب جرایم انتخاباتی تفهیم اتهام شده و با قرار وثیقه و کفالت آزاد می باشند

وی افزود: این سه نفر با صدور قرار نظارت قضایی توسط این مرجع و تایید ریاست محترم دادگستری شهرستان روانسر جناب آقای نجفی از هرگونه فعالیت مرتبط با شورای شهر از جمله شرکت در جلسات و کمیسیون ها و… ممنوع گردیده اند

الماسی گفت: آراء مردم امانت و مصداق بارز حق الناس است، دادگستری شهرستان روانسر خود را مکلف به پاسداری از این امانت میداند

وی از شهروندان روانسری خواست: از دامن زدن به شایعات و انتساب اتهامات به افراد خودداری کرده وحرمت و کرامت اشخاص را حفظ کنند

الماسی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد و‌ تا حصول نتیجه نهایی مجموعه دادگستری شهرستان، با قاطعیت اقدام خواهد کرد